Maalikoosteet

23.9.2017 Luode Areena, Warkis - PePo (Lappeenranta) maalikooste:

16.9.2017 Luode Areena, Warkis - Kiekkokopla (Joensuu) maalikooste:

18.8.2017 Luode Areena, Warkis - Titaanit (Kotka) maalikooste: